Menu

Terwijl kernwaarden heel vaak intern hun oorsprong vinden, zijn positioneringswaarden specifiek gecreëerd om naar buiten te treden.

VERSCHIL KERNWAARDEN EN POSITIONERINGSWAARDEN?
Hoort of leest u ook regelmatig over kernwaarden, positionerings- en merkwaarden maar kunt u niet exact het verschil uitleggen? Laat ons even inzoomen op beide.

KERNWAARDEN
Bij de kernwaarden van een onderneming gaat het over die waarden die bindende verwachtingen scheppen. Regels van goed fatsoen die de onderneming vooropstelt binnen de werking van de onderneming. De kernwaarden zijn een leidraad voor het gedrag van de werknemers. Ze fungeren als doelen die de onderneming nastreeft en die de werknemers motiveren.

POSITIONERINGSWAARDEN
Terwijl kernwaarden heel vaak intern hun oorsprong vinden, zijn positioneringswaarden (ook wel merkwaarden genoemd)

specifiek gecreëerd om naar buiten te treden. Het zijn die waarden die men bewust kiest om een positie op de markt in te nemen. Een positie die uniek en onderscheidend is, zodat de consument weet waarvoor een bedrijf staat. De relatie met de kernwaarden is dat de merkwaarden dikwijls de externe, commerciëlere vertaling zijn van de inhoud van de kernwaarden. In elk geval moeten ze bij elkaar aansluiten of elkaar aanvullen en zeker geen contradictie zijn. 

MERK
Een merk is niet zozeer wat een bedrijf zelf zegt dat het is, het is wat anderen zeggen of percipiëren. Wat er in de hoofden van de consumenten leeft. Uiteraard kunt u als onderneming die perceptie beïnvloeden. In dat geval doen de positioneringswaarden hun werk. 

CONTACT

bel ons 0497 55 15 09 of 051 80 77 90

mail ons tina@proudmary.be

Of kom langs

Je kan Proud Mary vinden in de Sint Petrus en Paulusstraat 61. Sla je afrit 7 Haven af, dan neem je de Mandellaan, rij je de spoorweg over richting Rumbeke en kom je erop uit. Heb je afrit 6 genomen, Roeselare-Rumbeke dan rij je via de N36, de Oekensestraat in, langs de markt van Rumbeke de Sint Petrus en Paulusstraat in. Wij zitten op de hoek.

Sint Petrus en Paulusstraat 61
8800 Roeselare

Facturatiegegevens

bvba Admiraal - Proud Mary - Sint Petrus en Paulusstraat 61 - 8800 Roeselare
BE 0838.936.766 - IBAN BE 89 00 16 5020 1685 - BIC GEBA BE BB

Sluiten