Menu

Proud Mary ontwikkelde een eigen positioneringsmethode die gekenmerkt wordt door eenvoud, interactiviteit en participatie van het team.

HOE POSITIONEREN?

Het kiezen van een goede positionering is niet gemakkelijk. Vaak is de input van een brainstorm sessie goud waard. Proud Mary ontwikkelde een eigen positioneringsmethode die gekenmerkt wordt door eenvoud, interactiviteit en participatie van het team. Geloof niet in bureaus die zonder interactie met het bedrijf, zonder voeling met het bestaande DNA, een nieuw strategisch verhaal brengen. U ontwikkelt onmogelijk een positionering zonder stil te staan bij wat er leeft in de onderneming, zonder rekening te houden met de missie en visie of de cultuur die er leeft.

Daarom creëerde Proud Mary een methode waar de samenwerking en actieve medewerking van (een deel van) het team centraal staat. In deze interactieve workshop komt iedereen gelijk aan bod.

Elke medewerker, ongeacht zijn/haar functie, krijgt de kans om zijn/haar visie mee te geven. Zorg voor een gedifferentieerde groep, uit alle afdelingen of diensten. Elk heeft immers zijn specifieke kennis en komt met andere mensen en situaties in contact die een breder zicht geven op de sterktes of zwaktes van de onderneming. 

We starten met een kwantitatieve concurrentieanalyse: maak een overzicht van uw concurrenten en hun gekozen positionering. Zo is het meteen duidelijk welke positioneringswoorden u beter niet kiest om onderscheidend te zijn. Kwaliteit, prijs en service zijn niet de woorden die gebruikt worden om een beklijvend en onderscheidend verhaal te vertellen. Na deze kleine analyse gaat u aan de slag.

BEELDEN EN WOORDEN

In de Proud Mary methode wordt er gewerkt met beelden en woorden.
1. SPREKENDE BEELDEN
Werk met een groep van max 12 mensen. Vraag hen een keuze te maken uit meer dan 250 lukraak uitgekozen beelden. De opdracht? Kies 5 à 6 beelden die volgens hem of haar het bedrijf vertegenwoordigt binnen 3 jaar. Kies ervoor om een tijdsprong te maken van 3 of 5 jaar om zo een “optimale” situatie voor ogen te hebben. Tegen die tijd optimaliseren we waar nodig.

Als iedereen voor zichzelf een keuze heeft gemaakt , luisteren we één voor één naar het waarom van de keuze. Ik koos dit beeld omdat…. Zo komt iedereen gelijk aan bod. Er zijn trouwens geen foute associaties, want het gaat om uw persoonlijke visie. Het interessante van de oefening zit in het feit dat iedereen van elkaar hoort hoe hij/zij het bedrijf/merk percipieert. Doel van de oefening is onder meer om de neuzen van het gehele team in dezelfde richting te krijgen. Uiteraard zijn er nu teveel beelden en moeten er keuzes gemaakt worden. Dat zal in overleg gebeuren. Beelden met gelijke betekenis worden gebundeld, beelden die toch niet uniek of onderscheidend zijn, legt u aan de kant. Na de individuele keuze van de beelden en het geven van de uitleg bij de beelden, beslist u onder elkaar welke beelden er uitvallen om zo 4 à 5 beelden over te houden waar iedereen het mee eens is.

2. BEELDENDE WOORDEN
Na de beelden voert u dezelfde oefening uit met woorden. Zo komt iedereen aan bod: zowel zij die een meer visuele beleving hebben als zij die woorden meer tot zich laten spreken. U houdt opnieuw 4 à 5 woorden over. 

3. IT'S A MATCH
Nu is het tijd om de woorden en de beelden te matchen. Dit is een fase in de oefening die altijd heel vlot verloopt. De groep zit dan al op eenzelfde golflengte en dit is snel geklaard. Als laatste stap legt u de woorden in volgorde van belangrijkheid. 

4. OVERKOEPELENDE POSITIONERINGSTEKST
Met deze woorden en beelden schrijft Tina de positioneringstekst: beknopt en to-the-point. Deze tekst is de kern van de volledige positionering. Hij is ook de basis voor alle komende communicatie(tools). Het is het inhoudelijke fundament, uw dagelijkse houvast. Naast de beknopte positioneringstekst is er ook per positioneringswaarde een tekst die dieper ingaat op de inhoud van de waarde zelf. Zo kunt u altijd nog eens terugblikken op de afzonderlijke betekenis per waarde.

DOWNLOAD

Aan de hand van onze methode aan de slag gaan? Dat is mogelijk. Download hieronder de positioneringsmethode waarin we u stap voor stap uitleggen hoe aan de slag te gaan. Veel succes! 

POSITIONERINGSMETHODE

CONTACT

bel ons 0497 55 15 09 of 051 80 77 90

mail ons tina@proudmary.be

Of kom langs

Je kan Proud Mary vinden in de Sint Petrus en Paulusstraat 61. Sla je afrit 7 Haven af, dan neem je de Mandellaan, rij je de spoorweg over richting Rumbeke en kom je erop uit. Heb je afrit 6 genomen, Roeselare-Rumbeke dan rij je via de N36, de Oekensestraat in, langs de markt van Rumbeke de Sint Petrus en Paulusstraat in. Wij zitten op de hoek.

Sint Petrus en Paulusstraat 61
8800 Roeselare

Facturatiegegevens

bvba Admiraal - Proud Mary - Sint Petrus en Paulusstraat 61 - 8800 Roeselare
BE 0838.936.766 - IBAN BE 89 00 16 5020 1685 - BIC GEBA BE BB

Sluiten