Menu

Bij een fusie smelten letterlijk 2 bedrijfsculturen samen.

ONZEKERHEDEN WEGNEMEN
Een fusie is een samensmelting van 2 bedrijven, elk met hun interne waarden. Wat is de nieuwe overkoepelende identiteit? Waar moet ik mij naar voegen? Die onzekerheden wegnemen – zowel bij de werknemers al bij de leidinggevenden – kan door samen (!) te bepalen wat de interne waarden van de nieuwe entiteit zijn.

VERMIJDEN DAT ÉÉN PARTNER DE BOVENHAND HAALT
Veel hangt af van de omstandigheden waarin de fusie plaatsvond en van de status van elk bedrijf. Zijn het evenwaardige concurrenten die besloten hebben voortaan samen te werken? Of heeft de markleider een nieuwe uitdager opgeslokt? Ook de diensten en producten van elke partner zijn belangrijk: boden beide bedrijven identieke diensten aan of zorgt de fusie voor een uitbreiding van de diensten- en productenportefeuille? Zijn er culturele verschillen omdat beide bedrijven in een andere regio liggen? In elk geval moet vermeden worden dat één van beide partners al te dominant en zonder inspraak zijn bedrijfscultuur – en interne waarden – oplegt aan de andere. Bij de fusie ontstaat een volledig nieuw bedrijf. Dat betekent dat opnieuw moet worden stilgestaan bij de interne waarden.

TWEE WERELDEN VORMEN EEN NIEUWE WERELD
Bij een fusie smelten letterlijk 2 bedrijfsculturen samen. Maar die vormen niet meteen en op een organische manier een nieuwe bedrijfscultuur. Elk bedrijf brengt zijn verleden mee: uw eigen interne waarden, uw routines, uw manier van werken en communiceren, enz. In het beste geval waren beide bedrijfsculturen min of meer complementair, maar de realiteit leert dat het vaak anders is. Dat is behoorlijk verwarrend voor de medewerkers. En als het al verwarrend is voor de eigen medewerkers, dan is het dat zeker voor de buitenwereld. 

DE NEUZEN IN DEZELFDE RICHTING
Door medewerkers van beide samensmeltende bedrijven te betrekken bij de interne-waarden-oefening, zorgt u ervoor dat het uiteindelijke resultaat gedragen wordt door het volledige bedrijf. De neuzen staan in dezelfde richting zodat iedereen trots de bedrijfswaarden uitdraagt. Een absolute voorwaarde om ook naar de buitenwereld toe als een hecht blok en een performant bedrijf over te komen.

CONTACT

bel ons 0497 55 15 09 of 051 80 77 90

mail ons tina@proudmary.be

Of kom langs

Je kan Proud Mary vinden in de Sint Petrus en Paulusstraat 61. Sla je afrit 7 Haven af, dan neem je de Mandellaan, rij je de spoorweg over richting Rumbeke en kom je erop uit. Heb je afrit 6 genomen, Roeselare-Rumbeke dan rij je via de N36, de Oekensestraat in, langs de markt van Rumbeke de Sint Petrus en Paulusstraat in. Wij zitten op de hoek.

Sint Petrus en Paulusstraat 61
8800 Roeselare

Facturatiegegevens

bvba Admiraal - Proud Mary - Sint Petrus en Paulusstraat 61 - 8800 Roeselare
BE 0838.936.766 - IBAN BE 89 00 16 5020 1685 - BIC GEBA BE BB

Sluiten