Menu

Flow design

BRANDING

Voor Flow legden we een volledig traject af om hun fusie optimaal te laten verlopen. Na de positioneringsoefening wisten we voldoende om een logo te ontwikkelen passend bij hun waarden en hun nieuwe positionering op de markt. 

POSITIONERINGSOEFENING

Bij een fusie tussen 2 bedrijven stelt zich dikwijls de vraag: wat is nu ons overkoepelend verhaal? Want elk heeft zijn waarden, zijn eigen positionering, zijn eigen specifieke verhaal. Hoe krijg je beide bedrijven en hun werknemers op één lijn. Proud Mary hielp Teka-infopilots en Scripto om hun nieuwe verhaal uit te stippelen.

In de zomermaanden van 2015 gingen we voor het eerst langs bij de mensen van Flow. Ze hadden net een fusie achter de rug en waren op zoek naar een nieuw overkoepelend verhaal en een nieuw logo met bijhorende huisstijl. De zoektocht naar een duidelijk en uniek verhaal dat vertelt wat hun waarden zijn, wat hun diensten zijn en waarvoor je bij hen terecht kan, maakte Proud Mary concreet door hen een dagworkshop voor te stellen. Om de 2 bedrijfsculturen samen te brengen, werd er geopteerd om met álle werknemers een positioneringsoefening uit te voeren. Zo kon iedereen in het bedrijf deelnemen aan de ontwikkeling van het nieuwe verhaal én wordt dat verhaal ook gedragen én ondersteund door iedereen. Geen verhaal ontwikkeld door een onbekende persoon in een ivoren toren, maar door en mét de eigen mensen. Zo creëer je echte ambassadeurs van je bedrijf. 

Methode
We starten met een kwantitatieve concurrentieanalyse: een overzicht van hun concurrenten en hun positionering. Zo is het meteen duidelijk welke positioneringswoorden niet gewenst zijn om onderscheidend te zijn. Kwaliteit, prijs en service zijn niet de woorden die we zoeken om een beklijvend en onderscheidend verhaal te vertellen. Na deze kleine analyse kunnen ze zelf aan de slag.

Sprekende beelden
Elke groep kan een keuze maken uit meer dan 250 beelden. Iedereen kiest individueel 6 beelden die volgens hem of haar Flow vertegenwoordigt. In deze interactieve workshop komt iedereen gelijk aan bod. Er zijn ook geen foute associaties, want we vragen een persoonlijke visie. 

Het interessante van de oefening zit in het feit dat iedereen van elkaar hoort hoe hij/zij het bedrijf/merk percipieert. Doel van de oefening is onder meer om de neuzen van het gehele team in dezelfde richting te krijgen. Daarom is stap 3 uitermate belangrijk: na de individuele keuze van de beelden en het geven van de uitleg bij de beelden, moet men onder elkaar beslissen welke beelden er uitvallen om zo de beelden over te houden waar iedereen het mee eens is.

Beeldende woorden
Na de beelden voeren we dezelfde oefening uit met woorden. Iedereen komt aan bod: zowel zij die een meer visuele beleving hebben als zij die woorden meer tot zich laten spreken. We houden opnieuw 6 woorden over. 

Met deze woorden maken we onze positioneringstekst: beknopt en to-the-point. Deze tekst is de kern van je positionering. Hij is ook de basis voor alle komende communicatie. Naast de beknopte positioneringstekst hebben we ook per positioneringswaarde een tekst die dieper ingaat op de inhoud van de waarde zelf. De waarden van Flow zijn: kansen, diversiteit, functionaliteit en vertrouwen.

VAN POSITIONERING NAAR BRANDING

Met de positioneringswaarden in gedachten creëerden we een nieuw logo voor Flow. We wilden eenvoud uitstralen maar vooral ook diversiteit en functionaliteit, twee van hun positioneringswaarden die we samen bepaald hadden. Er werd gekozen voor de gelaagdheid van de „f” in combinatie met een vloeiende cirkel errond en dat in een opvallend positieve kleur: oranje. Het oranje wordt echter dikwijls vergezeld door groen, dat staat voor rust en vertrouwen. Bekijk hoe ook bij Visix, beMatrix, Artori en Truckador de positionering het uitgangspunt was voor een campagne.

CONTACT

bel ons 0497 55 15 09 of 051 80 77 90

mail ons tina@proudmary.be

Of kom langs

Je kan Proud Mary vinden in de Sint Petrus en Paulusstraat 61. Sla je afrit 7 Haven af, dan neem je de Mandellaan, rij je de spoorweg over richting Rumbeke en kom je erop uit. Heb je afrit 6 genomen, Roeselare-Rumbeke dan rij je via de N36, de Oekensestraat in, langs de markt van Rumbeke de Sint Petrus en Paulusstraat in. Wij zitten op de hoek.

Sint Petrus en Paulusstraat 61
8800 Roeselare

Facturatiegegevens

bvba Admiraal - Proud Mary - Sint Petrus en Paulusstraat 61 - 8800 Roeselare
BE 0838.936.766 - IBAN BE 89 00 16 5020 1685 - BIC GEBA BE BB

Sluiten